Det gagner både små og store bedrifter å benytte seg av profileringsartikler, ettersom gjenkjennelseseffekten på logo blir større ved gjentatt repetisjon. Særlig hvis logoen da er knyttet til en artikkel kunden eller samarbeidspartneren forbinder med noe positivt. Hva man har mulighet til å gjøre er så klart litt avhengig av bedriftens størrelse og økonomisk spillerom.

Uavhengig av størrelse på bedriften kan profileringsartikler tilføre en ekstra dimensjon i bedriftens markedsføring. I tillegg til den obligatoriske digitale tilstedeværelsen, får man en håndfast arena til å minne kunder om sin tilstedeværelse.

Små bedrifter og enkeltmannsforetak

Små bedrifter og enkeltmannsforetak kan dra god nytte av de små, enkle og billige løsningene, og dette burde det også finnes et visst rom for i det fleste bedrifters budsjett.

De enkle artiklene, som oppfattes som en minimumsstandard, kan variere fra kulepenner, reflekser og capser, til større artikler som almanakker og kalendere.

Små bedrifter kan dra særlig god nytte av å sørge for bruk av logo på sine egne artikler, så som arbeidstøy, kontorutstyr og annet. Ved å gjøre dette får man også effekten av repetisjon; når man har kundebesøk vil da kunden være omgitt av ens logo uansett hvor de snur seg.

Middelstore og store bedrifter

Større bedrifter har også større budsjett, og meg det større spillerom i markedsføringen sin. Avhengig av bransje kan de større bedriftene formelig kaste om seg med forskjellige profileringsartikler. Det har ikke blitt uvanlig at bedrifter nå sørger for å ha digitale profileringsartikler, eksempelvis minnepinner og annet tilbehør til PC og Mac.

De større bedriftene kan også koste på seg profileringsartikler av høyere kvalitet og høyere prisklasse. Er bedriften stor nok, og driver egen produksjon, er det også vanlig at man gir bort pakker med sine egne produkter. Eksempelvis gir ofte kosmetikkfirmaer bort komplette sett av sin egen kosmetikk – dette har så klart den samme effekten som ved å benytte eksterne profileringsartikler.